De oudercommissie

De ouderraad bestaat uit een team van enthousiaste ouders. Wij zijn een vertegenwoordiging van basisschool De Troubadour en St. Jozefschool, die de belangen behartigd van alle ouders waarvan kinderen gebruik maken van de organisatie BSO Tussen Thuis.

Iedere 2 maanden hebben wij een overleg met Janet Viejou over de ontwikkelingen bij BSO Tussen Thuis en kunnen hierbij zelf ook actuele onderwerpen in dit overleg aandragen. We spreken in 2017/2018 over o.a. activiteiten in de vakantieweken, studiedagen, jaarfeest, ouderavond etc.

Leden van de ouderraad:

Lid: Lotte Topper
Lid: Elske Veldhuisen
Lid: Ilona Mertens
Lid: Erica Raab (namens het personeel)

 

Email ouderraad

Jaarverslag oudercommissie 2014-2015