Op deze locatie in Elden zitten we in de school. We zitten binnen in 2 lokalen, dus de kinderen hoeven niet eens naar buiten! Er is een groep voor de jongste kinderen van groep 1 t/m 3 en een groep voor de oudste kinderen vanaf groep 4.

Op woensdag - en vrijdagmiddag gaan we naar de andere locatie in Elden omdat er dan niet zoveel kinderen zijn en het dan gezelliger is met elkaar. Om dezelfde reden is de voorschoolse opvang ook op de BSO-locatie bij de Jozefschool in Elden . De kinderen worden altijd persoonlijk naar school gebracht. We bieden op deze school ook de tussen schoolse opvang aan.

Op deze locatie kunnen we gebruik maken van het plein van de school wat heerlijk ruim is zodat de kinderen lekker buiten kunnen spelen. Op studiedagen kunnen de kinderen ook terecht op deze locatie of als dat niet mogelijk is naar de locatie naast de Jozefschool.  In de vakantie gaan alle kinderen naar de locatie naast de Jozefschool. Als er erg weinig kinderen op een dag komen (vaak op woe en vrij) kan het zijn dat deze kinderen naar de locatie in Rijkerswoerd gaan. Daar zijn dan meer kinderen om mee te spelen. U moet dan zelf het vervoer regelen. 

Adresgegevens Elden Troubadour:
Rijksweg-West 63
6842 BB  Arnhem
Tel: 06-47602848
Website: https://www.troubadour-elden.nl

Inspectierapport BSO Tussen Thuis 2