Op deze locatie is de BSO Tussen Thuis in 1998 begonnen. We bieden hier opvang aan kinderen van basisschool Het Klinket en basisschool Pieter de Jong aan de Kempenaersingel.
Op deze locatie hebben we 6 groepen die ingedeeld zijn naar leeftijd. We zijn te vinden/huizen in 5 lokalen boven in de schoolwoningen en 1 lokaal boven de gymzaal.We bieden hier voorschoolse opvang vanaf 7.00 uur en naschoolse opvang vanaf het moment dat de school uitgaat tot 18.15 uur. Op deze locatie vindt op woensdag en vrijdag de vakantieopvang plaats voor alle BSO Tussen Thuis locaties. Op woensdagmiddag is er van 13.30 - 15.00 uur de sport BSO.

De kinderen kunnen op het ruime schoolplein veilig buiten spelen.

Adresgegevens:
BSO Tussen Thuis
Mr. J.M. de Kempenaersingel 6
6836 MH Arnhem
Tel: 026- 213 0335

BSO Tussen Thuis is kern partner van de bredeschool De Kempenaar
Meer info over de bredeschool: www.bredeschooldekempenaer.nl

E-mail bredeschool De Kempenaar: bredeschooldekempenaar@live.nl
 

Inspectierapport BSO Tussen Thuis