Naschoolse opvang, elke schooldag bieden we deze opvang aan. Op maandag, dinsdag en donderdagmiddag een kort dagdeel en op woensdag - en vrijdagmiddag, de hele middag. U kunt vaste dagen in de week afnemen maar ook flexibele of incidentele opvang behoort tot de mogelijkheden.

De jongste kinderen (groep 1-2) worden door de pedagogisch medewerkers  uit school, opgehaald, de ouderen kinderen komen zelfstandig. Nadat de aanwezigheid is gecontroleerd eten en drinken we gezamenlijk iets. Er is dan gelegenheid voor de kinderen die daar behoefte aan hebben, hun ervaringen te delen met elkaar en de pedagogisch medewerkers. Daarna gaan de kinderen afhankelijk van het weer en het seizoen  een poosje  buiten spelen. Halverwege de middag krijgen de kinderen fruit en nog een keer drinken. Behalve buitenspelen kunnen de kinderen ook binnen allerlei activiteiten ondernemen: computeren, knutselen, gezelschapsspelen, tv-kijken, lekker lezen op de bank. Naast de geplande activiteiten is er ruimte om eigen initiatieven te ontwikkelen, los van het programma.

Op de locatie in Rijkerswoerd zijn er zes groepen, ingedeeld naar leeftijd.
Op de locaties in Elden zijn er twee groepen, ingedeeld naar leeftijd.

We bieden meestal activiteiten aan vanuit de volgende basis: Sport en spel, koken en knutselen. Op sommige groepen staan die per dag vast (bijv. maandag is dan vaste kookdag)  en wisselen de dagen in het jaar, meestal na een vakantie. Er zijn ook groepen die met week-thema's werken. Bij droog weer proberen we met de kinderen zoveel mogelijk buiten te zijn en ondernemen we daar spelactiviteiten.

Contact tussen kinderen in BSO Tussen Thuis  is vanzelfsprekend, kinderen spelen er veel met elkaar.
Samen spelen betekent: kenbaar maken wat je wilt, met wie en soms ook met wie niet! Daarbij leren kinderen aspecten als: voor jezelf opkomen, naar elkaar luisteren, overleggen, afspraken maken en nakomen, elkaar troosten, helpen…
En ook: wachten, delen, uitstellen, en aanpassen.