Wat is Tussen Thuis?
Tussen Thuis is een kleinschalige  buitenschoolse opvang die diverse soorten opvang biedt aan kinderen van 4- 12 jaar, van 4 basisscholen in Arnhem-Zuid.

We bieden 52 weken per jaar buitenschoolse opvang: voorschoolse, tussenschoolse - en naschoolse opvang. (dus  ook tijdens schoolvakanties en op studiedagen van de scholen).
U kunt kiezen voor vaste dagen maar ook flexibele of incidentele  opvang is mogelijk.

Welke scholen?
Tussen Thuis biedt opvang aan kinderen van de volgende scholen:

Het Klinket in Rijkerswoerd www.fluvius.nl

Pieter de Jongschool in Rijkerswoerd, locatie Kempenaersingel www.deltascholen.org

De Troubadour in Elden www.fluvius.nl

De Jozefschool in Elden www.deltascholen.org

Waar staat Tussen Thuis voor? Visie/waar maakt Tussen Thuis zich sterk voor ?
We hechten er veel belang aan dat uw kind zich bij ons thuis voelt: er heerst een ander klimaat dan op school. 
Daardoor kunnen de kinderen zich ontspannen na een drukke schooldag en een band opbouwen met de leidsters, zodat deze beter kunnen inspelen op de individuele behoeften van ieder kind.
Bij aanvang wordt er eerst samen met de kinderen wat gedronken en krijgen de kinderen de gelegenheid  hun ervaringen  te delen.
Daarna zijn de kinderen vrij in het maken van hun keuzes mbt activiteiten, waarbij de leidsters zo nodig stimuleren, op gang helpen, creatief begeleiden etc.

We werken met vaste gediplomeerde  l  pedagogisch medewerkers ( MBO-SPW en ACV & HBO pedagogiek) om de continuïteit & kwaliteit te kunnen waarborgen.

We scheppen een klimaat waarin aspecten als:
• Veiligheid
• Geborgenheid
• Ruimte
• Respect
• Eigenheid,
de basis vormen voor ieder kind om zich te ontplooien en daarnaast te weten waar het aan toe is.

Binnen Tussen Thuis vinden we het belangrijk dat:

• Ieder kind zich veilig kan voelen.
• Ieder kind zich in zijn/haar eigen tempo kan en op zijn/haar eigen manier kan ontwikkelen.
• Ieder kind wordt gestimuleerd zich breed te ontwikkelen
• Ieder kind leert respect te hebben voor anderen en voor de omgeving
• Er ingespeeld wordt op de behoeften van de kinderen.
• We een goed contact onderhouden met de ouders/verzorgers.

In het pedagogisch beleidsplan zijn deze aspecten nader uitgewerkt

Om de ontwikkelingen van uw kind(eren) te blijven volgen wordt er 2x per jaar een digitaal evaluatieformulier door de betrokken pedagogisch medewerkers ingevuld.
Concreet gebeurt dit vóór de Kerstvakantie en de zomervakantie.
Hierin wordt o.a. de fijne en grove motorische ontwikkeling beschreven, de sociale vaardigheden + eventuele bijzonderheden.
De gegevens gebruiken we bijvoorbeeld bij de interne overgang van de ene naar de andere groep. Daarnaast kunnen we de pedagogische begeleiding nog meer afstemmen op de individuele behoeften van uw kind(eren).

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Vanwege de AVG heeft Tussen Thuis een Privacy statement: Privacy Policy