Elke locatie heeft z'n eigen ouderraad. De ouderraad is een vertegenwoordiging van de ouders die, gevraagd of ongevraagd, adviseert over het te voeren beleid binnen de opvang. De ouderraad participeert mee over onder andere: het pedagogisch beleid, vakantieactiviteiten, internet gebruik, tarieven, personeelsbeleid etc. U kunt per locatie zien welke ouders er in de ouderraad zitten.

De ouderraad heeft ook een eigen e-mailadres: ouderraad@tussenthuis.nl
 

Copyright Tussen Thuis BSO - Ontwerp: Univertal