Toeslag Calculator

Selecteer uw gezamenlijke inkomen:

Selecteer om welk kind het gaat:

Hoeveel betaalt u per maand aan Tussen Thuis voor uw kind?:

Toeslag:

U betaalt na aftrek van de toeslag per maand: