Binnen een kleinschalige opvang een sfeer creëren die warmte, veiligheid en professionaliteit uitstraalt.
Geen thuis, geen school,
Wel een plaats waar het goed is om te zijn, voor kinderen, leidsters en ouders.

Waar een kind:
  • alleen kan spelen én samen,
  • binnen én buiten kan spelen.
  • actief én passief bezig kan zijn.
  • initiatief kan nemen en ideeën aangereikt krijgt.
  • van harte welkom is!