Continurooster

Schooljaar 2017/2018

Beste ouders/verzorgers,
 
Voor het komende schooljaar vragen we weer aan de ouders per kind een bijdrage van €35,-. Hiervan worden de pedagogisch medewerkers en overblijfkrachten betaald die tussen de middag uw kind(eren) opvangen als hun leerkracht een half uur pauze heeft. Dit half uur pauze komt de leerkracht zeer ten goede en daardoor ook uw kind. De scholen hebben ervoor gekozen om dit door geschoolde medewerkers te laten doen en daar hangt een prijskaartjes aan. Er is een goede samenwerking en regelmatig overleg met de overblijfmedewerkers, de leerkrachten, de cios-studenten en directie van beide scholen. Om deze continuiteit niet in gevaar te brengen is het belangrijk dat ouders hieraan meebetalen. Dan kan en blijft BSO Tussen Thuis garant staan voor een goede professionele opvang van uw kind(eren). 

Hieronder staan de punten die voor u belangrijk zijn.

- Uw kind blijft elke dag over, hiervoor dient u brood en drinken mee te geven.

- Uw kind is op maandag, dinsdag en donderdag om 14.30 uur uit.

- Op woensdag om 12.15 uur en op vrijdag groep 1 t/m 4 om 12.00 uur en  groep 5 t/m 8 om 14.30 uur.

- De bijdrage hiervoor per schooljaar is € 35,- per kind, dit is dus omgerekend per maand € 3,50. We rekenen hierbij de maanden september t/m juni. Als uw kind later het schooljaar instroomt kunt u het bedrag verminderen met de maanden dat uw kind nog niet op school zat.

Dit bedrag graag overmaken op banknummer: NL22RABO 01465.45.222 tnv
Tussen Thuis BSO ovv naam kind en school.

Mocht u een rede hebben om niet te betalen dan horen wij die graag. U kunt die doorgeven aan de directeur van uw school of van de BSO of via een mail naar: bredeschooldekempenaer@live.nl

Namens Bredeschool De Kempenaar:
 
Pieter de Jongschool: Johan Kooij , Het Klinket: Loes Hilderink en BSO Tussen Thuis: Janet Viejou