schooljaar 2017/2018
 
Continurooster
Op de dagen dat de kinderen tot naar 14.30 uur naar school gaan, blijven alle kinderen over en lunchen in de stamgroep met de groepsleerkracht. Aansluitend gaan de kinderen van 12.15 uur - 12.45 uur buitenspelen onder toezicht van een van de groepsleerkrachten en medewerkers van BSO Tussen Thuis. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de groepsleerkracht.

Gezonde lunch
Wilt u uw kinderen een gezonde lunch en drinken meegeven. Wilt u er op letten dat de hoeveelheden afgestemd zijn op dat wat uw kind ook daadwerkelijk op kan. Kijk op bijvoorbeeld gezondheidsNet.nl voor tips. U vindt hier ook tips voor het tussendoortje voor de fruitpauze.

Medewerkers BSO Tussen Thuis
Medewerkers van BSO Tussen Thuis assisteren tijdens het buitenspelen na de lunch.
Voor de onderbouw is dit Lydian Degen en voor de middenbouw-bovenbouw Lotte Arens.
Lydian en Lotte zijn professioneel opgeleide pedagogisch medewerkers, ze zijn bekend bij de kinderen en bekend met Goedvoormekaar.

BSO Tussen Thuis vraagt hiervoor een bijdrage op schooljaarbasis.
De bijdrage per schooljaar is €50,- per kind, dit is dus omgerekend per maand €5,- We rekenen hierbij de maanden september t/m juni. Dit bedrag graag overmaken op banknummer: NL22RABO 01465.45.222 t.n.v. Tussen Thuis BSO ovv naam kind en school.
 
BSO
De ouders van de kinderen die gebruik maken van de BSO krijgen vanuit de BSO een brief over de tarieven.
Tot de kerstvakantie biedt Tussen Thuis de mogelijkheid voor opvang van 14.30 uur - 15.00 uur
voor ouders die vanwege werktijden nog niet in staat zijn hun kinderen om 14.30 uur op te halen
Neem hiervoor contact op met Janet Viejou: info@ tussenthuis.nl